X Blogi

Kaksi viikkoa tietosuojalakia takana

Julkaissut XCure 15.1.2019 18:20
EU-Suomi-laki

Suomessa tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan vuoden 2019 alussa eli tasan kaksi viikkoa sitten. Mitä muutoksia tietosuojalaki sitten toi tullessaan suhteessa tietosuoja-asetukseen?

Kansallinen tietosuojalainsäädäntö Suomessa

EU:n tietosuoja-asetus jättää jäsenmaille jonkin verran kansallista liikkumavaraa, jonka puitteissa voidaan antaa ja säilyttää poikkeavaa ja täsmentävää kansallista lainsäädäntöä.

Uuden tietosuojalain voimaantulon myötä kansallista tietosuojalainsäädäntöä Suomessa ovat

Lisäksi on hyvä huomata, että Suomessa tietosuojaan liittyvää tarkentavaa lainsäädäntöä on sadoissa eri laeissa.

Merkittävimpiä muutoksia oli lapsen ikärajan laskeminen 16 vuodesta 13 vuoteen, kun tarjotaan tietoyhteiskunnan palveluita suoraan lapselle ja käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti suostumukseen. Tietosuojalaissa säädetään myös kansallisena valvontaviranomaisena toimivan tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja oikeudesta määrätä seuraamusmaksuja. Hallinnollista seuraamusmaksua ei sovelleta viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, eli esimerkiksi kunnille ja valtion virastoille ei voi määrätä seuraamusmaksuja. Julkiselle sektorille sovelletaan hallinnon lainmukaisuusvaatimusta, virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta.

Tietosuojatyökalu auttaa lain velvoitteissa

Tietosuojalaki toi pieniä tarkennuksia myös XCuren Tietosuojatyökaluun. Määrittelyitä tarkistettiin niissä kohdissa, joihin kansallisella lainsäädännöllä on vaikutusta. Käy katsomassa lyhyt esittely siitä, miten Tietosuojatyökalu voi auttaa lain velvoitteiden täyttämisessä:Jäämme mielenkiinnolla odottamaan mitä muuta uusi vuosi ja uusi laki tuovat jatkossa tullessaan.

 

 

Aiheet: EU:n tietosuoja-asetus, Tietosuoja, GDPR, Tietosuoja-asetus, Tietosuojalaki