X Blogi

Kyberturvallinen liiketoiminta

Julkaissut XCure 5.1.2017 11:03

kyberturva.jpgJokainen yritys on nykypäivänä mahdollinen kohde kyberhyökkäyksille tai ylipäätään tietoturvan haavoittumisille, oli organisaatiossa sijaitseva tieto hyökkääjiä kiinnostavaa tai ei. Erilaisia kyberuhkien muotoja on olemassa tuhansia, eikä läheskään kaikkia edes vielä tunnisteta.

Miksi kyberuhilta tulisi suojautua?

Kaikilla yrityksillä on oletettavasti jotain tietoa, jota esimerkiksi kilpailijoilta halutaan varjella. Motiiveja kyberhyökkäyksille on loputtomasti, joista yleisimpiä lienevät talouteen liittyvät yritysten asiakastiedot ja tuotekehitystiedot. Nykyisin moni yritys joutuu myös suoran rahan kiristämisen uhriksi ransomware tyyppisillä haittaohjelmilla.

Yrityksellä ei edes tarvitse olla omasta mielestään muita kiinnostavaa tietoa tai syytä olla kyberhyökkäyksen kohteena, sillä hyökkäyksiä tehdään myös ihan vain ”huvin vuoksi”. Kaikkia verkkoon kytkettyjä laitteita voidaan käyttää palvelunestohyökkäyksen välineinä ja halvaannuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä rakenteita, kuten rahaliikennettä tai sähkönjakelua.

Kyberuhilta suojautuminen käytännössä

Kyberuhilta suojautuminen lähtee liikkeelle suunnittelusta ja uhkien tunnistamisesta. On olemassa erilaisia ohjeistuksia ja kriteeristöjä (kuten KATAKRI tai VAHTI), joiden pohjalta voidaan luoda tarkastuslistoja kyberturvallisuuden edistämiseksi. Ohjeistuksia ja standardeja hyödyntämällä yritys voi kehittää suojautumistasoaan itsekin, mikäli organisaatiosta löytyy osaamista ja asiantuntemusta standardien sisällön tulkintaan ja käytäntöihin.

On kuitenkin syytä myös muistaa, että tietoturva-ala muuttuu jatkuvasti ja uusia uhkia syntyy päivittäin. Jos kyberturvallisuutta halutaan itse edistää organisaatiossa ilman ulkopuolisen toimijan avustusta, on sille oltava selkeä suunnitelma ja toimintamalli. Asiantuntemusta täytyy löytyä kaikille kyberturvan eri osa-alueille, kuten dokumentointiin, seurantaan, raportointiin ja ennen kaikkea myös tietoturvan tekniseen puoleen, kuten palomuureihin, servereihin sekä järjestelmäarkkitehtuuriin.

Tietoturvallisuuden ylläpito on jatkuva prosessi

Kybermaailma muuttuu jatkuvasti, joten myös kyberturvaan tulee kiinnittää huomiota suunnitelmallisesti. Ei riitä, että kartoitus ja vaadittavat toimenpiteet toteutetaan kerran tai kaksi ja oletetaan kaiken olevan kunnossa. Organisaatioon on luotava säännölliset tarkastukset ja toimintamalleja on uudistettava aina vastaamaan sen hetken tilannetta. Tarvittaessa jatkuvuuden ylläpitoon voidaan ottaa myös ulkopuolinen kumppani, jonka kanssa suoritetaan esimerkiksi viikoittaisia, kuukausittaisia tai vaikkapa puolivuosittaisia tarkistuksia – organisaation tarpeen mukaisesti.

Lisätietoa aiheesta

Olemme koostaneet aiheesta myös laajemman "Kyberturvallinen liiketoiminta" -pikaoppaan, jonka voit ladata täysin maksutta luettavaksesi! 

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä XCuren asiantuntijoihin, mikäli haluat lisätietoja tietoturva-asioista. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi!

opaskuva_kyberturva.png

Aiheet: Tietoturva, Kyberturvallisuus