X Blogi

Tietoturvan vaikutus liiketoimintaan

Julkaissut XCure 20.6.2016 9:00

laskin_liiketoiminta.jpgHyvin hoidetulla tietoturvalla voi olla monia positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan.  Sama pätee myös toisinpäin käännettynä: jos yrityksen tietoturvassa on aukkoja, liiketoiminta voi kärsiä pahastikin, pahimmassa tapauksessa yritys voi jopa kaatua kokonaan. Tietoturvaan panostaminen on digitalisaation myötä ennemminkin välttämättömyys kuin vain ”kiva lisä” yhä useammilla toimialoilla. Millaisia hyötyjä yritys saavuttaa hyvin hoidetulla tietoturvalla?

Milloin tietoturva on hyvällä tasolla?

Tietoturva on hyvällä tasolla, kun siihen liittyvät prosessit ovat osa suurempaa liiketoimintastrategiaa. Tietoturva tulee jalkauttaa osaksi liiketoimintakulttuuria ja päivittäistä toimintaa, ja tietoturvan toimintatapojen ja ohjeistusten tulee olla tiedossa kaikilla yrityksen työntekijöillä.

Tietoturvaan tarvitaan siis ennen kaikkea kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tietoturvaan liittyvä kypsyysanalyysi suoritetaan koko yrityksen toiminnan näkökulmasta. Kypsyysanalyysiin sisältyy tietoturvan tarkastelua ja analysointia työvälineiden, prosessien ja ihmisten näkökulmista. Työvälineineillä tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysisiä lokaatioita, tietoinfrastruktuuria (tietoverkot ja tietojärjestelmät palvelinympäristöineen ja päätelaitteineen) ja IoT-ympäristöä. Prosesseja tarkastellessa kiinnitetään huomiota kaikkiin sovittuihin tai ennalta sopimattomiin toimintatapoihin ja työmenetelmiin, joita yrityksessä vallitsee, sekä erilaisiin sopimuksiin, kuten lainsäädännöllisiin ohjeistuksiin. Ihmisten analyysi taas käsittää esimerkiksi yrityksen työntekijät, yhteistyökumppanit ja asiakkaat sekä niihin liittyvät toimintatavat. Esimerkiksi, onko yhteistyökumppanillamme pääsy joihinkin järjestelmiimme? Kuinka kirjautumisten ja pääsyoikeuksien valvonnasta on huolehdittu, entä salasanasuojauksista?

Monet tuudittautuvat tietoturvan olevan hyvällä tasolla, kun esimerkiksi IT-infraan liittyvät palvelut on ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Kuitenkin, myös ulkoistettujen toimittajien tilat ja työmenetelmät olisi syytä auditoida tietoturvan kannalta, jotta jälkikäteiseltä selvittelyltä vältytään esimerkiksi silloin, jos yrityksen tietoverkkoihin on murtauduttu. Vastuu ei useinkaan ole palveluntarjoajalla, vaan yrityksellä itsellään. Riippumatta siis siitä, ostetaanko palveluita yrityksen ulkopuolelta vai hoidetaanko toimintaa itse, yrityksen vastuulla on itse tarkistaa, että tietoturva-asiat ovat asianmukaisella tasolla. 

Riskianalyysi paljastaa heikkoudet ja säästää harmeilta

Riskianalyysin perusteella voidaan yksilöidä yrityksen toimintaa uhkaavat riskit sekä niiden mahdollinen vaikutus liiketoimintaan. Riskianalyysi paljastaa yrityksen toiminnassa olevia tietoturva-aukkoja ja heikkouksia. Tämän jälkeen jokainen riski voidaan arvioida jopa euromääräisesti. Yhtä lailla, kun riskit on tunnistettu ja tiedostettu, niihin voidaan luonnollisesti myös varautua entistä paremmin.

Hyvällä tasolla oleva tietoturva säästää yritystä monelta harmilta. Tietoturvan heikkouksista voi seurata esimerkiksi taloudellisia menetyksiä, maineen kolahduksia, viivästyksiä ja turhaa työtä. Jos tietoturva ja siihen liittyvät prosessit eivät ole kunnossa, järjestelmiä, tietovarastoja ja suojausmenetelmiä voidaan joutua rakentamaan alusta uudelleen. Tämä luonnollisestikin laskee työn tehokkuutta, hukkaa työtunteja sekä aiheuttaa viivästyksiä, joilla voi vaikutuksia asiakastyöhön. Jokaiselle viivästykselle on varmasti oma hintalappunsa, mikä vaikuttaa suoraan toiminnan kannattavuuteen.

Tietoturvapanostusten takaisinmaksuaika ja kannattavuus on selvitettävissä

Tietoturvan panostuksille pystytään laskemaan jopa takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaika määritetään laskemalla jokaiselle tietojen menetykselle riskianalyysin kautta hinta, eli jokainen riski arvioidaan euroissa: ”Miten tämän tiedon menetys näkyisi liiketoiminnassamme?”. Menetykset työajassa, brändin maineessa ja toimituksissa summataan yhteen, ja summaa verrataan tietoturvaan vaadittaviin panostuksiin. Usein tietojen menetyksestä aiheutuvat kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin niiden suojaamiseen vaadittavat panostukset, jolloin panostukset on helppo perustella yrityksen sisällä. 

Tietoturvan merkitys liiketoimintaan ei siis ole kovinkaan vähäinen. Hyvin hoidettuna se mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen turvallisesti, ilman suurempia murheita. Pahimmillaan tietoturvan laiminlyönti taas voi kaataa koko liiketoiminnan, tai vähintäänkin pakottaa miettimään menetelmiä ja työtapoja uudelleen. Tekemällä kokonaisvaltainen selvitys tietoturvasta voidaan osoittaa tietoturvan nykyisen tason ja tavoiteason välinen erotus, joka tuottaa toimenpidesuunnitelman tietoturvan kuntoon saattamiseksi. Riskianalyysi taas antaa selkeän ymmärryksen, millaisia riskejä yritys haluaa ottaa ja miten riskejä voidaan pienentää tietoturvan näkökulmasta.

Lisätietoja aiheesta

Olemme koostaneet aiheesta myös laajemman "Tietoturvan vaikutus liiketoimintaan" -pikaoppaan, josta saat lisätietoa mm. tietoturvan liiketoiminnallisista vaikutuksista ja hyödyistä. Voit ladata oppaan täysin maksutta luettavaksesi! 

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä XCuren asiantuntijoihin, mikäli haluat lisätietoja tietoturva-asioista. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi!

opaskuva_liiketoimintaopas.png

Aiheet: Tietoturva