X Blogi

Miksi tietoturvatoteutus kannattaa tuoda julkisesti esille?

Julkaissut XCure 31.8.2017 10:10

sanomalehti.jpg

Tietoturvan toteuttamista on totuttu ajattelemaan jonkinlaisena taakkana tai kustannuksena. Näin ei kuitenkaan kannatta ajatella, vaan tietoturvan tila on syytä tuoda esille yrityksen markkinoinnissa. Hyvin hoidettu tietoturva voi olla yrityksen julkisuuskuvassa aivan yhtä oleellinen kuin esim. vahva AAA-luottoluokitus.

Tietoturva on edellytys toiminnalle

Tänä päivänä yrityksiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ovat jo pelottavan yleisiä. Hyökkäyksillä pyritään pääosin joko pelkästään haavoittamaan yrityksen toimintaa, tai niillä yritetään myös tavoitella rahallista hyötyä kohteena olevan yrityksen kustannuksella. Yleisimpiä hyökkäystapoja ovat kiristysohjelmat, jotka salaavat tietoja ja vaativat lunnaita tietojen vapauttamisesta, tai erilaiset urkintayritykset, joilla yritykseltä pyritään saamaan rahan arvoista tietoa, kuten henkilö- ja taloustietoja.

Näiden uhkien torjumisen tärkeyden pitäisi olla itsestään selvää, koska ne pahimmillaan uhkaavat yrityksen toimintaa. Lisäksi yrityksiltä edellytetään tietoturvaan liittyviä toimia ja valmistautumista ensi vuonna voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen tiimoilta. Samoin toimenpiteitä edellytetään mm. toimittaessa valtiohallinnon kanssa, jolloin edellytyksenä toiminnalle on kansallisen turvallisuusauditointi kriteeristön (KATAKRI) noudattaminen tai toimittaessa maksukorttien kanssa, jolloin toiminta edellyttää PCI-turvastandardin noudattamista.


Turvallisuus ja yrityksen julkisuuskuva

Kun turvallisuutta eri muodoissaan joudutaan yrityksissä toteuttamaan, niin monesti sitä on totuttu ajattelemaan jonkinlaisena taakkana tai kustannuksena. Turvallisuuden toteuttamista ei kannatta kuitenkaan jättää siihen vihoviimeiseen hetkeen, kun vahinko on jo sattunut tai jokin taho edellyttää turvallisuuden parantamista. Hyvin hoidettu tietoturva voi olla yrityksen julkisuuskuvassa aivan yhtä merkityksellisessä asemassa kuin esim. vahva luottoluokitus.

Kun yritys alkaa tietoisesti panostaa turvallisuuteen ja laittaa asioita kuntoon, niin nämä tietoturvatoteutukset kannattaa myös tuoda julkisesti esille. Syitä on monia: Onnistunut tietoturvatoteutus viestii luottamuksesta. Asiakkaiden on helpompi valita kumppanikseen yritys, joka vastaa ja pitää huolen siitä, että asiakkaan tiedot eivät päädy vääriin käsiin. Tälläinen yritys koetaan myös vakaampana, kun voidaan luottaa, että yrityksen hallussa olevat tärkeät tiedot ovat suojattu asianmukaisella tavalla ja yrityksen toiminnan jatkuvuus on vähemmän uhattuna. Hyvästä tietoturvamaineesta nauttiviin yrityksiin myös kohdistuu vähemmän hyökkäyksiä, kun on yleisessä tiedossa, että yritys näkee aikaa ja vaivaa hyvän tietoturvan ylläpitoon.

Tietoturvaan kannattaa siis käyttää aikaa ja vaivaa, sekä myös tuoda se esille yrityksen markkinoinnissa. Hyödyt ovat moninkertaisia käytettyyn aikaan ja kustannuksiin nähden.

Lisätietoja aiheesta! 

Olemme koostaneet aiheesta myös laajemman "Tietoturvan vaikutus liiketoimintaan" -pikaoppaan, josta saat lisätietoa mm. tietoturvan liiketoiminnallisista vaikutuksista ja hyödyistä. Voit ladata oppaan täysin maksutta luettavaksesi!

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä XCuren asiantuntijoihin, mikäli haluat lisätietoja tietoturva-asioista. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi!

opaskuva_liiketoimintaopas.png

Aiheet: Tietoturva, Tietosuoja, Tietosuoja-asetus, ransomware