X Blogi

Tietoturva toimii vakuutuksena toiminnan jatkuvuudelle

Julkaissut XCure 26.9.2016 15:41

Valitettavan usein tänä päivänä budjettien ja määrärahojen kiristyessä tietoturva mielletään toissijaiseksi kehityskohteeksi. Monesti mennään vahvasti liiketoiminta edellä, ja liiketoiminta myös määrittää, mihin käytettävissä olevat varat sijoitetaan. Tietoturva tulisi kuitenkin nähdä yhä enemmän eräänlaisena vakuutuksena: vakuutuksena siitä, että yritys huolehtii toimintansa jatkuvuudesta ja sen tärkeimmästä voimavarasta, eli tiedosta. Jos voisit ostaa vakuutuksen esimerkiksi sille, että talosi ei pala, ostaisitko? Miksi siis tietoturvan tärkeyttä edelleen vähätellään?

Lue lisää

4 heikon tietoturvan aiheuttamaa uhkaa liiketoiminnalle

Julkaissut XCure 23.8.2016 10:27


Huonosti hoidettu tietoturva voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko liiketoiminnan. Heikolla tietoturvalla on myös muita, vähemmän kohtalokkaita seurauksia. Kokosimme tähän artikkeliin muutaman esimerkin seurauksista, joita heikosta tietoturvasta voi koitua liiketoiminnan näkökulmasta.

Lue lisää

Kyberturvallisuus on johtamiskysymys

Julkaissut XCure 12.8.2016 12:00

Suuryritykset meillä ja maailmalla ovat kiinnostava kohde monenlaiselle verkossa tapahtuvalle rikollisuudelle. Jokin suuryritysten tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden toimeenpanossa kuitenkin mättää. Tässä artikkelissa pyrimme avaamaan etenkin suomalaisten yritysten tietoturvan heikointa lenkkiä.

Lue lisää

Tietoturvauhilta suojautuminen on yhä haastavampaa

Julkaissut XCure 14.7.2016 10:00

Päivittäin havaitaan jopa tuhansia uusia tietoturvauhkia. Osa havaituista uhista on toiminnaltaan tunnettuja, mutta hyvin suuri osa uhista on myös täysin tunnistamattomia. Tietoturvauhilta suojautuminen on kuitenkin mahdollista. Kun yrityksen tietoturva-asiat on hoidettu asianmukaisesti, myös tuntemattomiin tietoturvauhkiin on mahdollista varautua.

Lue lisää

Tietoturvan vaikutus liiketoimintaan

Julkaissut XCure 20.6.2016 9:00

Hyvin hoidetulla tietoturvalla voi olla monia positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan.  Sama pätee myös toisinpäin käännettynä: jos yrityksen tietoturvassa on aukkoja, liiketoiminta voi kärsiä pahastikin, pahimmassa tapauksessa yritys voi jopa kaatua kokonaan. Tietoturvaan panostaminen on digitalisaation myötä ennemminkin välttämättömyys kuin vain ”kiva lisä” yhä useammilla toimialoilla. Millaisia hyötyjä yritys saavuttaa hyvin hoidetulla tietoturvalla?

Lue lisää

5 askelta parempaan tietoturvaan

Julkaissut XCure 26.4.2016 14:13

Tietoturva on terminä ja aiheena eräänlainen buumi yrityksissä ympäri maailmaa. Erilaiset, maailmanlaajuisetkin tietovuodot ovat nostaneet tietoturva-asiat eri medioiden kautta suuremman yleisön tietoisuuteen viime vuosina. Miksi tietoturva-asioihin on hyvä panostaa, millaisia seurauksia tietoturvan laiminlyönnillä voi olla, ja mitkä ovat ensiaskeleet yrityksen tietoturvan parantamiseen?

Lue lisää

PK-yrityksen tietoturva

Julkaissut XCure 26.4.2016 13:54

Tietoturva puhuttaa nykyään paljon. Erilaiset tietomurrot ja tietovuodot ovat lisääntyneet myös meillä Suomessa ja moni yritys pohtii, millaisia toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi tulisi tehdä. Eivät enää ainoastaan isot, monikansalliset yritykset, vaan myös PK-yritykset ovat enenevissä määrin kiinnostava kohde tietomurtajille ja kybermaailmaan siirtyneille yritysvakoojille. Kaikilla yrityksillä on salaisuuksia, joita halutaan varjella, oli toimiala tai koko mikä tahansa. Kuinka PK-yrityksen tulisi siis toimia tietoturvan parantamiseksi?

Lue lisää